xem full: http://vietfones.vn/forum/showthread.php?992571

(GIÁ TRÊN CHỈ GIAO CHO CỬA HÀNG – KHÁCH LẺ MUA + 500K

Một số sản phẩm khác, máy mới ace liên hệ trực tiếp nhé

 

NGÀY 10/12/2016

Cập nhật 24/24 cho ACE Cửa hàng dể báo khách

** GIAO TẬN NƠI TẠI TP HCM MIỄN PHÍ CHO QUÝ CỬA HÀNG **

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHU

 

IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal Call LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal 15.800.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal Call LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal
15.800.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 32gb BLACK Nguyên Seal 15.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 32gb SILVERNguyên Seal 15.800.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal 17.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 17.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal
ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb JET BLACK Nguyên Seal 18.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb BLACK Nguyên Seal 18.200.000 LL/A Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb SILVER Nguyên Seal
17.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal 18.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal 18.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 256gb JET BLACK Nguyên Seal
19.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 256gb BLACK Nguyên Seal 19.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 256gb SILVER Nguyên Seal 18.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

IPHONE 7 PLUS 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal
19.950.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal
19.950.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus – 32gb BLACK Nguyên Seal Call ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus – 32gb BLACK Nguyên Seal 20.100.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVER Nguyên Seal 20.000.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus -128gb ROSE Nguyên Seal 22.400.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -128gb GOLD Nguyên Seal 22.400.000
ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -128g JET BLACK Nguyên Seal 23.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -128gb BLACK Nguyên Seal
22.700.000
ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -128gb SILVER NguyênSeal
22.500.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus -256 – ROSE Nguyên Seal 24.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -256 – GOLD Nguyên Seal 24.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -256 JET BLACK Nguyên Seal 25.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -256 – BLACK Nguyên Seal 25.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -256 – SILVER Nguyên Seal 24.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHU

 

iPhone SE – 16gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb SILVER Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE SE 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone SE – 64GB ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 64GB GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 16gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb ROSE Nguyên Seal
13.100.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb VÀNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb SILVER Nguyên Seal 12.800.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64 ROSE Nguyên Seal 14.900.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64 GOLD Nguyên Seal
HẾT VN/A Chưa Active Chính hãng -1 ĐỖI 1 tại FPT
iPhone 6S – 64 GRAY Nguyên Seal
14.900.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64 SIlVER Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128 ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128 VÀNG Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128 GRAY Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128 SILVE Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16gb ROSE Nguyên Seal 14.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal Hết VN/A Chưa Active Chính hãng FPT bh 1 đổi 1
iPhone 6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal 14.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GRAY Nguyên Seal 13.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb SILVER Nguyên Seal 13.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus-64 ROSE Nguyên Seal 16.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-64 ROSE Nguyên Seal Het KH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-64 GOLD Nguyên Seal 16.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-64 GRAY Nguyên Seal 15.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-64 SILVER Nguyên Seal 15.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128 ROSE Nguyên Seal 18.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus – 128 GOLD Nguyên Seal 18.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus – 128 GRAY Nguyên Seal 17.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus – 128 SILVER Nguyên Seal 17.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
TÊN SẢN PHẨM IPHONE 6 ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

 

iPhone 6 – 16gb – GOLD– Nguyên Seal CPO 10.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – GRAY– Nguyên Seal CPO
10.700.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – SILVER – Nguyên Seal CPO 10.700.000 LL/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – GOLD – Nguyên Seal- CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – GRAY – Nguyên Seal- CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – SILVER – Nguyên Seal- CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6 Plus – 16gb – GOLD – Nguyên Seal – CPO 11.000.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus – 16gb – GOLD – Nguyên Seal – CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus – 16gb – GRAY – Nguyên Seal – CPO 10.800.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus – 16gb – SILVER– Nguyên Seal – CPO
10.800.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus 64GB – GOLD – Nguyên Seal – CPO 14.050.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus 64GB – GRAY – Nguyên Seal – CPO
13.700.000 X/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus 64GB – SILVER – Nguyên Seal – CPO 13.700.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus 128GB – GOLD – Nguyên Seal – CPO 15.100.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy


HÀNG ACTIVE RỒI – NEW 100%

iPhone 6S – 16 ROSE
11.500.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 GOLD
11.500.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH tại FPT
iPhone 6S – 16 GRAY 11.000.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 SILVER 11.000.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH
IPHONE 6S – 64GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 64 ROSE 14.300.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 GOLD 14.300.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH
iPhone 6S – 64 GRAY 14.300.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH
iPhone 6S – 64 SILVER HẾT LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =
IPHONE 6S – 128GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 128 ROSE 15.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 GOLD HẾT VN/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 GRAY 15.500.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>


TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16 ROSE
13.000.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin
iPhone 6S Plus-16 GOLD 13.600.000 LL/A   Fullbox, Pk Zin, BH=>03/05/2017
iPhone 6S Plus-16 GRAY 12.500.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin
iPhone 6S Plus-16 SILVER
12.500.000 LL/A Active
Fullbox, Pk Zin
iPHONE 6S – PLUS – 64GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-64 ROSE 15.700.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 GOLD
15.700.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>01/07/17
iPhone 6S Plus-64 GRAY 14.700.000 VN/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 SILVER
14.700.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 128GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-128 ROSE TBH – Seal 16.800.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 GOLD TBH – Seal
16.800.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 GRAY TBH – Seal 16.000.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 SILVER 16.000.000 LL/A Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
TÊN SẢN PHẨM IPHONE 6 ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – GOLD – TBH – Seal
HẾT VN/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – GRAY – TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – SILVER – TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – GOLD – TBH – Seal 11.100.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – GRAY – TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iPhone 6 Plus – 16gb – GOLD – TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus – 16gb – GRAY – TBH – Seal 10.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 Plus – 16gb – SILVER – TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
TÊN SẢN PHẨM IPAD PRO ĐƠN GIÁ X-XU TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Pro (12,9) 128GB 4G GOLD Nguyên Seal
20.300.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128GB 4G SILVER Nguyên Seal
19.300.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128GB 4G GRAY Nguyên Seal 19.300.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 256GB 4G GOLD Nguyên Seal Het Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 wifi ROSE Nguyên Seal
15.300.000 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g wifi GRAY Nguyên Seal 12.800.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32GB 4G ROSE Nguyên Seal 15.300.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32GB 4G GOLD Nguyên Seal 15.300.000 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32GB 4G GRAY Nguyên Seal 14.900.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR2 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 2 – 64gb 4G GOLD Nguyên Seal CPO
12.300.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 64gb 4G SILVER Nguyên Seal CPO 11.800.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 64gb 4G GRAY Nguyên Seal CPO 11.600.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 16gb 4G GOLD Nguyên Seal CPO 10.500.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 16gb 4G GRAY Nguyên Seal CPO 10.500.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 128gb 4G GOLD Nguyên Seal CPO 13.900.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 128gb 4G GRAY Nguyên Seal CPO 13.500.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2 – 16gb Wifi GOLD Nguyên Seal CPO 8.500.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR1 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 1 – 16gb 4G SILVER Nguyên Seal cpo
7.100.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1 – 16gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
7.000.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1 – 32gb 4G SILVER Nguyên Seal cpo
8.200.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1 – 128gb 4G SILVER Nguyên Seal cpo
9.400.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1 – 16gb 4G GRAY, SILVER 6.500.000 Active Rồi
iPad Mini4 – 64gb 4G VÀNG Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Mini4 – 16gb Wifi SILVER Nguyên Seal 7.800.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy